Werkwijze

Werkwijze

We beschouwen iedere vraag als een bijzondere vraag. We trekken dus geen panklare oplossingen uit de la, maar komen met specifieke antwoorden en specifieke oplossingen.

Binnen ons buro maken we de ontwerpen en werken die bouwkundig tot in detail uit. Kosten-, kwaliteits- en procesbewaking en technische uitwerking in tekening en bestek vormen integraal onderdeel van onze aanpak.

We hanteren geen specifieke buro-stijl. Het specifieke van de opgave leidt tot het gebouwontwerp. Ons buro analyseert vanuit het programma van eisen, locatie en budget de probleemstelling. De best mogelijke oplossing wordt geproduceerd.

We streven naar eerlijke, zinvolle ontwerpen, in harmonie met omgeving en milieu. We maken een goed gebouw door de beste balans van functionaliteit, esthetiek, techniek en budget. Samen met de opdrachtgever zetten we ons in voor het duurzaam beste resultaat. Onze ontwerpen zijn eigenzinnig, eigentijds en altijd op maat.

Een geslaagd gebouw is goed als object, faciliterend voor gebruiker en in harmonie met de omgeving. De aanpak van Atelier ir. M. el Haroui kenmerkt zich door een open houding tot de opdrachtgever en context.

Bij de uitwerking in technische tekeningen en bestek moet het idee vorm krijgen, met aandacht voor alle technische en organisatorische aspecten. Door bewaking tijdens uitvoering wordt een hoogwaardige kwaliteit geleverd binnen gesteld budget en volgens afspraak.

Hieronder is een schematisch voostelling gegeven van het proces en de werkzaamheden die ons buro kan uitvoeren van initiatief tot en met de oplevering:

werkzaamheden